UAB_Inzinerijos_centras_logo_sumazintas_2.jpg

Toponuotraukos yra būtinos pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

Topografiniai planai (Topo nuotraukos) rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai.                                                                                                                                                    Toponuotrauka yra nedidelis vietovės sklypo grafinis vaizdas, stambaus mastelio (1:500–1:5000) brėžinys, sudarytas neatsižvelgiant į žemės sferiškumą, t.y laikant jį plokštuma.
Pagal nustatytą tvarką toponuotraukos galioja vienerius metus, vėliau jas reikia atnaujinti. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Susisiekite su mumis ir mes padarysime jums toponuotrauką greitai ir kokybiškai.