UAB_Inzinerijos_centras_logo_sumazintas_2.jpg

Nutiesus naujus inžinerinius tinklus arba atlikus jų rekonstrukciją reikia padaryti išpildomąją nuotrauką. Be išpildomosios nuotraukos inžinerinius tinklus negalima pradėti eksploatuoti.

Inžinerinių tinklų geodezinė- kontrolinė išpildomoji nuotrauka atliekama valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje. Išpildomojoje nuotraukoje vaizduojami atstumai nuo charakteringų  ar pastovių vietovėje esančių taškų (namų kampų, stulpai ir t.t), nustatoma tinklų aukštis (altitudė). Jeigu vietovėje pastovių situacijos taškų nėra, pririšimai vaizduojami LKS 94 koordinatėmis.